or
Altan

Chorus:
'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í
'Sí do mhaimeo í, cailleach an airgid
'Sí do mhaimeo í, ó Bhaile Inis Mhóir í
'S chuirfeadh sí cóistí ar bhóithre Cois Fharraige

Dá bhfeicfeá' an "steam" 'ghabhail siar Tóin Uí Loin'
'S na rothaí 'ghabhail timpeall siar ó na ceathrúnaí
Chaithfeadh sí 'n stiúir naoi n-vair' ar a cúl
'S ní choinneodh sí siúl le cailleach an airgid

(Chorus)

'Measann tú, 'bpósfa', 'measann tú 'bpósfa'
'Measann tú, 'bpósfa', cailleach an airgid?
Tá's a'm nach 'bpósfa', tá's a'm nach 'bpósfa'
Mar tá sé ró-óg 'gus d'ólfadh sé'n t-airgead

(Chorus twice)

'S gairid go 'bpósfaidh, 's gairid go 'bpósfaidh
'S gairid go 'bpósfaidh, beirt ar an mbaile seo
'S gairid go 'bpósfaidh, 's gairid go 'bpósfaidh
Séan Shéamais Mhóir agus Máire Ní Chathasaigh

(Chorus three times)

TRANSLATION
Chorus:
She is your granny, she is your granny
She's your granny, the hag with the money
She is your granny, from the town of Nishmore
And she would put coaches on the roads of Cois Farraige

If you'd see the steam going past Toin Ui Loin'
And the wheels turning speedily out from her flanks
She'd scatter the stoor nine times to the rear
But she'd never keep pace with the hag with the money

(Chorus)

Do you reckon he'd marry, do you reckon he'd marry
Do you reckon he'd marry the hag with the money?
I know he'll not marry, I know he'll not marry
'Cause he is too young and he'll squander the money

(Chorus twice)

We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
We'll soon have a wedding, by two in the village
We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
Between Sean Seamais Mhoir and Maire Ni Chathasaigh

(Chorus three times)

Written by TRADITIONAL, . / MCGLYNN, MICHAEL PHILIP
Published by Warner/Chappell Music, Inc.

Lyrics Provided By LyricFind Inc.