Bunny Wailer

Bunny Sings The Wailer - 3cd Box Set

Bunny Sings The Wailer - 3cd Box Set

  • Bunny Wailer Radio
  • Bunny Sings The Wailer - 3cd Box Set

Songs

1Licking Too HotBunny Wailer
2Licking Too Hot - Gong VersionBunny Wailer
3Walk the Proud LandBunny Wailer
4Walk the Proud Land - Gong VersionBunny Wailer
5Good Good RudieBunny Wailer
6Feel Them SpiritBunny Wailer
7Another DanceBunny Wailer
8Pussy CatBunny Wailer
9Lonely Tear DropsBunny Wailer
10Lets Come TogetherBunny Wailer
11Rudie Get BailBunny Wailer
12Going SkankingBunny Wailer
13Going Skanking - Gong VersionBunny Wailer
14After NineBunny Wailer
15After Nine - Gong VersionBunny Wailer
16Win Your LoveBunny Wailer
17Rule My KingdomBunny Wailer
18I Am the ToughestBunny Wailer
19Keep On KnockingBunny Wailer
20Ive Got LoveBunny Wailer
21Ive Got Love - Gong VersionBunny Wailer
22That Is MeBunny Wailer
23Long TimeBunny Wailer
24Hypocrite, Man GoBunny Wailer
25Thank You Lord, Thank You JahBunny Wailer
26Bus Dem Shut (Pyekka)Bunny Wailer
27Stir It Up (Heart's Desire)Bunny Wailer
28This Train, Train to GloryBunny Wailer
29Bend New CornerBunny Wailer
30Bend New Corner - Gong VersionBunny Wailer
31FuneralBunny Wailer
32Trench Town RockBunny Wailer
33Living Is HardestBunny Wailer
34Another BagBunny Wailer
35Dog and BoneBunny Wailer
36To the RescueBunny Wailer
37Yes Mi FriendBunny Wailer
38Soul AdventurerBunny Wailer
39Soul Adventurer - Gong VersionBunny Wailer
40The Big ThreeBunny Wailer
41The Big Three - Gong VersionBunny Wailer
42Keep On MovingBunny Wailer
43Keep On Moving - Gong VersionBunny Wailer
44Let Them Wear ItBunny Wailer
45High GradeBunny Wailer
46There Is a LandBunny Wailer
47Catch Your FireBunny Wailer
48Trouble No MoreBunny Wailer
49Sheriff John BrownBunny Wailer
50Sheriff John Brown - Gong VersionBunny Wailer

Chat About Bunny Sings The Wailer - 3cd Box Set by Bunny Wailer