or
Mogwai

Meow meow meow meow meow meow meow meow meow
Meow meow meow meow meow meow meow meow meow
Meow meow meow meow meow meow meow meow meow
Meow meow meow meow meow meow meow meow meow

Bat cat!
Meow meow meow meow meow meow meow meow meow
Bat cat!
Meow meow meow meow meow meow meow meow meow
Bat cat! Bat cat! Bat cat!
Meow meow meow meow meow meow meow meow meow

Written by JOHN CUMMINGS
Published by CHRYSALIS MUSIC GROUP

Lyrics Provided By LyricFind Inc.