Brandenburg Concerto No. 6 in B Flat, BWV 1051: I. Allegro

    Bach: Brandenburg Concertos Nos. 3, 4 & 6, 6 min 35 sec

    Brandenburg Concerto No. 6 in B Flat, BWV 1051: I. Allegro
    • Brandenburg Concerto No. 6 in B Flat, BWV 1051: I. Allegro Radio

    Lyrics

    Chat About Brandenburg Concerto No. 6 in B Flat, BWV 1051: I. Allegro by Nikolaus Harnoncourt