or
Pizzicato Five

Romanji Lyrics

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Sonotoki denwa no bell ga
Watashi nekomitaini shabetta
TV no volume sagete
Watashi usomitaina koede

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Twiggy Twiggy (8x)

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Sanjikanmo matteitanoyo
Watashi nekoto isshoni

Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaina pose de
Twiggy no mini-skirt de
Twiggy mitaini yaseppochino watashi

Written by BACHARACH, BURT / DAVID, HAL / SATOU, NANAKO / SCHIFRIN, LALO / STEVENS, MORTON
Published by Warner/Chappell Music, Inc., MICHAEL H GOLDSEN INC, EMI Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing LLC

Lyrics Provided By LyricFind Inc.