or
Technotronic

Rock it for (2x)
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
Rock it for (8x)
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
Ah yeah
(Repeats)
R.A.W.
R.A.W.
R....A....W....
Rock it for
Rock it for
Ah yeah
Ah yeah

Written by BOGAERT, JO
Published by Universal Music Publishing Group, EMI Music Publishing

Lyrics Provided By LyricFind Inc.