or
The Beatles

I want you
I want you so bad
I want you
I want you so bad
It's driving me mad
It's driving me mad

I want you
I want you so bad, babe
I want you
I want you so bad
It's driving me mad
It's driving me mad

I want you
I want you so bad
I want you
I want you so bad
It's driving me mad
It's driving me mad

I want you
I want you so bad, babe
I want you
I want you so bad
It's driving me mad
It's driving me mad

She's so heavy
Heavy, heavy, heavy, heavy

I want you
I want you so bad
I want you
I want you so bad
It's driving me mad
It's driving me mad

I want you
I want you so bad, babe
I want you
You know I want you so bad
It's driving me mad
It's driving me mad

Yeah, she's so heavy

Written by Lennon, John / Mccartney, Paul James
Published by EMI Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing LLC

Lyrics Provided By LyricFind Inc.