Alexandrina Micheva-Nonova, Sofia National Opera Chorus