Oleg Klenov | Lyudmila Simonova | Gennady Provatorov

  Top Songs

  1
  Charodeika (The Enchantress), Act I, No.7 Finale: Scene and Chorus, "Vo khmeluy molchun smeetsia..."Oleg Klenov | Lyudmila Simonova | Gennady Provatorov
  2
  Charodeika (The Enchantress): IntroductionOleg Klenov | Lyudmila Simonova | Gennady Provatorov
  3
  Charodeika (The Enchantress), Act I, No.3 Chorus of Guests & Scene: "Vse guliat k tebe gurboi..."Oleg Klenov | Lyudmila Simonova | Gennady Provatorov
  4
  Charodeika (The Enchantress), Act I, No.1 Folk Scene: "Luybo nam nad Okoi..."Oleg Klenov | Lyudmila Simonova | Gennady Provatorov
  5
  Charodeika (The Enchantress), Act I, No.2 Folk Scene: "Poidu li vyidu li ya...."Oleg Klenov | Lyudmila Simonova | Gennady Provatorov

  Albums

  Similar Artists

   Popular On

    Chat About Oleg Klenov | Lyudmila Simonova | Gennady Provatorov