Paolo Montarsolo/Mirella Freni/Nicolai Ghiaurov/New Philharmonia Chorus/New Philharmonia Orchestra/Otto Klemperer