The Bulgarian National Radio Symphony Orchestra & Vasil Kazandzhiev