The Symphony Orchestra of Moscow Philharmonic Society, Guennadi Rozhdestvenski