Adonai S'fatai (Intro)

Friday Night Live, a few seconds

Adonai S'fatai (Intro)
  • Adonai S'fatai (Intro)

Chat About Adonai S'fatai (Intro) by Craig Taubman