Tracks

  1Prabhati (based on Raga Gunkali) (1999 Remastered Version)Ravi Shankar
  Up Triangle
  1Kafi-Holi (Spring Festival Of Colors) (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  2Swara-Kakali (based on Raga Tilang) (1999 Remastered Version)Ravi Shankar
  Up Triangle
  2Mishra Piloo (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  3Tala Rasa Ranga (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  3Raga Piloo (1999 Remastered Version)Ravi Shankar
  Up Triangle
  4Tabla - Dhwani (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  4Dhun (1999 Remastered Version)Ravi Shankar
  Up Triangle
  5Twilight Mood (1999 Remastered Version)Ravi Shankar
  Up Triangle
  5Song From The Hills (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  6Tala - Tabla Tarang (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  6Raga Kaushi Kanhara: Alap-Jor-Jhala (Live)Ravi Shankar
  Up Triangle
  7Raga Kaushi Kanhara: Gat In Dhamar (Live)Ravi Shankar
  Up Triangle
  7Gat Kirwani (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  8Raga Malkauns (Alap) (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  9Raga Malkauns (Jor) (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  10Tala Sawari (Digitally Remastered)Ravi Shankar
  Up Triangle
  11Pahari Dhun (Instrumental;2000 Remastered Version)Ravi Shankar
  Up Triangle

  Chat About The Very Best of Ravi Shankar by Ravi Shankar