Tracks

  1Attitudes In StereoTrashmonkeys
  Up Triangle
  2Favourite EnemyTrashmonkeys
  Up Triangle
  3My WayTrashmonkeys
  Up Triangle
  4You'll Never Have A Hold On MeTrashmonkeys
  Up Triangle
  5Around The WorldTrashmonkeys
  Up Triangle
  6Gone Daddy GoneTrashmonkeys
  Up Triangle
  7Got SomethingTrashmonkeys
  Up Triangle
  8Simple StoryTrashmonkeys
  Up Triangle
  9OutsideTrashmonkeys
  Up Triangle
  10Song No.1Trashmonkeys
  Up Triangle
  11Take It Or Leave ItTrashmonkeys
  Up Triangle
  12Can't Take It No MoreTrashmonkeys
  Up Triangle
  13Silver SunTrashmonkeys
  Up Triangle

  Chat About Favourite Enemy by Trashmonkeys