Viola da Gamba Sonata in D Major, BWV 1028, Viola da Gamba Sonata in D Major, BWV 1028: I. Adagio

Bach: Sonatas for Viola Da Gamba, 2m 01sec

Viola da Gamba Sonata in D Major, BWV 1028, Viola da Gamba Sonata in D Major, BWV 1028: I. Adagio
  • Viola da Gamba Sonata in D Major, BWV 1028, Viola da Gamba Sonata in D Major, BWV 1028: I. Adagio

Chat About Viola da Gamba Sonata in D Major, BWV 1028, Viola da Gamba Sonata in D Major, BWV 1028: I. Adagio by Audrey Cienniwa