Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029, Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029: I. Vivace

Bach: Sonatas for Viola Da Gamba, 5m 01sec

Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029, Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029: I. Vivace
  • Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029, Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029: I. Vivace

Chat About Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029, Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029: I. Vivace by Audrey Cienniwa