Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029, Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029: II. Adagio

Bach: Sonatas for Viola Da Gamba, 6m 18sec

Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029, Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029: II. Adagio
  • Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029, Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029: II. Adagio

Chat About Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029, Viola da Gamba Sonata in G Minor, BWV 1029: II. Adagio by Audrey Cienniwa