Christa Ludwig/Claire Watson/Nicolai Gedda/Walter Berry/Mirella Freni/Paolo Montarsolo/New Philharmonia Chorus/New Philharmonia Orchestra/Otto Klemperer