Evgeny Nesterenko | Galina Vishnevskaya | Vladimir Atlantov

  Top Songs

  1
  The Tsar's Bride, Act I, Scene 1: Gryaznoy's Aria "Куда ты, удаль прежняя, девалась?"Evgeny Nesterenko | Galina Vishnevskaya | Vladimir Atlantov
  2
  The Tsar's Bride: OvertureEvgeny Nesterenko | Galina Vishnevskaya | Vladimir Atlantov
  3
  The Tsar's Bride, Act II, Scene 1: "Вот бог привёл"Evgeny Nesterenko | Galina Vishnevskaya | Vladimir Atlantov
  4
  The Tsar's Bride, Act IV: Overture and Scene 1Evgeny Nesterenko | Galina Vishnevskaya | Vladimir Atlantov
  5
  The Tsar's Bride, Act I, Scene 1: "С ума нейдёт красавица!"Evgeny Nesterenko | Galina Vishnevskaya | Vladimir Atlantov

  Albums

  Similar Artists

   Popular On

    Chat About Evgeny Nesterenko | Galina Vishnevskaya | Vladimir Atlantov