Galina Vishnevskaya/Mstislav Rostropovich
Favorite