Igor Oistrakh & Moscow RTV Symphony Orchestra
Favorite