Moscow Philharmonic Orchestra, Yurii Simonov
Favorite