Moscow RTV Symphony Orchestra, Guennadi Rosdhestvenski
Favorite