Kibirel Hob
Najwa Karam
Jun 20068 Songs

Najwa Karam

Tracks

 • 1
  Bkhaf Mnil'May
  Najwa Karam
 • 2
  Ma Byinchibea
  Najwa Karam
 • 3
  Kibir'el Hob
  Najwa Karam
 • 4
  Baddak Terjaa
  Najwa Karam
 • 5
  Hamseh Hamseh
  Najwa Karam
 • 6
  Chou Hal Hala
  Najwa Karam
 • 7
  Talet Marra
  Najwa Karam
 • 8
  Bhebak Walaa
  Najwa Karam

2006 Rotana

Chat About Kibirel Hob