Nina Polyakova | Vladimir Makhov | Gennady Rozhdestvensky

  Top Songs

  1
  The Gambler, Act I, Overture and Scene 1: "By What Words..."Nina Polyakova | Vladimir Makhov | Gennady Rozhdestvensky
  2
  The Gambler, Act I, Scene 2: "Here Is the Telegram"Nina Polyakova | Vladimir Makhov | Gennady Rozhdestvensky
  3
  The Gambler, Act III, Scene 3: "Aleksei Ivanovich! Aleksei Ivanovich!"Nina Polyakova | Vladimir Makhov | Gennady Rozhdestvensky
  4
  The Gambler, Act IV, Scene 2: "Les Jeux Sont Faites"Nina Polyakova | Vladimir Makhov | Gennady Rozhdestvensky
  5
  The Gambler, Act IV, Introduction and Scene 1: "The Old Woman Went to Moscow"Nina Polyakova | Vladimir Makhov | Gennady Rozhdestvensky

  Albums

  Similar Artists

   Popular On

    Chat About Nina Polyakova | Vladimir Makhov | Gennady Rozhdestvensky