Philharmonia Orchestra/Paul Kletzki
Philharmonia Orchestra/Paul Kletzki
Favorite