State Symphony Orchestra, Gennadi Rozhdestvensky
Favorite