Yahi Madhava - Vakulabharanam – Adi - Jayadeva Ashtapathi

Thanarupi - S.Subbulakshmi & K.Gowri - Tribute to Tanjore S. Kalyanaraman, 6 minutes

Yahi Madhava - Vakulabharanam – Adi - Jayadeva Ashtapathi
  • Yahi Madhava - Vakulabharanam – Adi - Jayadeva Ashtapathi

Chat About Yahi Madhava - Vakulabharanam – Adi - Jayadeva Ashtapathi by Tanjore S.Kalyanaraman