The Philadelphia Orchestra, Leopold Stokowski
Favorite