Vaishali Samant, Santosh Nayak, Suryakant Shinde, Gautam Dhumal, Jaideep Dhamdhere, Prasad Ranade, Amruta Khadilkar, Yogita Godbole, Omkar Kelkar, Smita Bhagwat