Vladimir Kozhukhar, Moscow RTV Symphony Orchestra
Favorite