DEMARKETING: nejlep_í _e_tí marketé_i prozrazují své postupy a byznysmodely 
-- Doporu_uje _asopis FORBES *(09/2016)
DEMARKETING: nejlep_í _e_tí marketé_i prozrazují své postupy a byznysmodely -- Doporu_uje _asopis FORBES *(09/2016)