DEMARKETING: nejlep_í _e_tí marketé_i prozrazují své postupy a byznysmodely -- Doporu_uje _asopis FORBES *(09/2016)

DEMARKETING: nejlep_í _e_tí marketé_i prozrazují své postupy a byznysmodely -- Doporu_uje _asopis FORBES *(09/2016)

Episodes

More about DEMARKETING: nejlep_í _e_tí marketé_i prozrazují své postupy a byznysmodely -- Doporu_uje _asopis FORBES *(09/2016)

Nejposlouchan_j_í _esk_ marketingov_ podcast a jedin_ _esk_ podcast doporu_ovan_ _asopisem FORBES servíruje rozhovory s hosty, kte_í vás mají co nau_it. Kritérium _íslo 1: N_co velkého v _eském marketingu dokázali. Kritérium _íslo 2: Jsou ochotní a schopní rozberat své postupy na sou_ástky. Konkrétn_, prakticky, bez marketingového bullshitu. Autor podcastu Pavel _íma, sám oce_ovan_ marketér a vystudovan_ _urnalista, jde do hloubky. Trvá na odhalení byznysmodelu host_. Nepustí je od mikrofonu, dokud jejich úsp_ch nerozlo_í na drobné a neslo_í zp_t do pou_itelného schématu, které m__ete okam_it_ za_ít replikovat. Pokud vás u_ nebaví hledat jehlu v kupce sena – n_co inspirativního a pou_itelného v záplav_ milion_ irelevantních blogpost_, how-to _lánk_, tweet_ a FB post_ – je na _ase subscribnout si DEMARKETING a pustit si do u_í pe_liv_ vybrané klenoty _eského marketingu.... Show More

Chat About DEMARKETING: nejlep_í _e_tí marketé_i prozrazují své postupy a byznysmodely -- Doporu_uje _asopis FORBES *(09/2016)

For You