All Episodes

January 11, 2020 4 min
C2 Dossier Alumne © Versió actualitzada 2018 Consorci per a la Normalització Lingüística
Unitat 2 Activitat 6: tasca intermèdia
A partir del guió que has elaborat a l’activitat 2 i de les reflexions de l’activitat 5, fes el discurs inaugural de la Trobada d’Estudis “Els paisatges de Paco Candel”, d’uns 4 o 5 minuts, en què exposis la tasca de la Fundació, expliquis la finalitat de la Trobada i presentis el conferenciant que obrirà les ponències. Tingues en compte tots els aspectes que apareixen a la rúbrica d’autoavaluació de la tasca intermèdia perquè la teva intervenció sigui eficaç i correcta. I recorda que a l’examen no es permet de llegir la intervenció oral!
Share
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Crime Junkie
Dateline NBC

Dateline NBC

Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2021 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices