All Episodes

July 14, 2022 14 min

Dzisiaj zaczynam cykl "O co tyle krzyku", który stworzyłam na potrzeby swojej pracy magisterskiej (cytując Rockiego z Psiego Patrolu "Nie wyrzucaj, wykorzystaj!") 

Pierwsza część odnosi się do wychowania i edukacji kobiet.

Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Crime Junkie

Crime Junkie

If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

    Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

    Connect

    © 2023 iHeartMedia, Inc.