Recepta na Przepis

Recepta na Przepis

Podcast o prawie medycznym oraz prawie farmaceutycznym, w którym wspólnie z zaproszonymi gośćmi omawiamy najważniejsze zagadnienia prawne dla branży medyczno – farmaceutycznej, skupiając się na ich praktycznych aspektach. Autorami podcastu są Maciej Łokaj - radca prawny, partner w kancelarii Gardens Tax & Legal oraz Joanna Wiszniewska - doktor nauk prawnych, radca prawny, farmaceuta.

Episodes

November 25, 2021 70 min
To już ponad 3 lata od momentu rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia w ochronie danych, tzw. RODO. Ten akt prawny ma szczególnie znaczenie dla placówek ochrony zdrowia, z racji przetwarzania przez nie danych medycznych pacjentów, które należą do kategorii danych wrażliwych. Jaka jest zatem istota ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych? Jakie praktyczne problemy można najczęściej spotkać przetwarzając dane oso...
Share
Mark as Played
Wracamy do naszego ulubionego zagadnienia reklamy. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o reklamie produktów leczniczych. Czym jest reklama produktów leczniczych? Jakie warunki należy spełnić aby legalnie reklamować produkty lecznicze? Jaka jest różnica pomiędzy reklamą publiczną a reklamą kierowaną do profesjonalistów? Między innymi na te pytania odpowiadamy w tym odcinku.
Share
Mark as Played
Kontynuujemy trudne zagadnienie udostępniania dokumentacji medycznej. A dziś postaramy się, między innymi, odpowiedzieć na następujące pytania: Czy Policja może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej? Jak zweryfikować wniosek pacjenta o dostęp do dokumentacji przesłany mailem? Czy pełnomocnik pacjenta składając wniosek o kopię dokumentacji jest zwolniony z opłaty?
Share
Mark as Played
Jednym z zagadnień wywołujących najwięcej praktycznych wątpliwości nadal pozostaje udostępnianie dokumentacji medycznej. Kwestia ta jest wielowątkowa, dlatego dziś prezentujemy pierwszą z naszych rozmów na ten temat. Kim jest osoba upoważniona a kim osoba bliska wg przepisów regulujących udostępnienie dokumentacji medycznej? Czy pacjent musi stawić się w placówce medycznej aby uzyskać dostęp do swojej dokumentacji? Kiedy pacjent ni...
Share
Mark as Played
Reklama wyrobów medycznych to zagadnienie do tej pory pozbawione regulacji w polskim porządku prawnym. Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia MDR cały czas czekamy na polskie regulacje w tym zakresie. Obecnie mamy jedynie projekt ustawy.
Czym jest reklama wyrobów medycznych? Jakie warunki będzie musiał spełnić podmiot gospodarczy, aby reklamować wyroby medyczne? Jakie projektowane skutki może wywołać naruszenie zasad reklamy wy...
Share
Mark as Played
Polski Ład to również cały szereg obszernych zmian o charakterze podatkowym, które będą miały wpływ na każdy podmiot gospodarczy bez względu na formę prowadzonej działalności, a więc również na podmioty prowadzące działalność leczniczą. Dzisiejszy odcinek, zatem, poświęcamy w całości na omówienie tych jakże kluczowych zmian. Jakie zmiany podatkowe przewidziano w Polski Ładzie? Jaki wpływ będą miały przedmiotowe zmiany na branżę och...
Share
Mark as Played
W placówkach medycznych panuje bardzo głębokie przekonanie o wręcz absolutnym charakterze ich zwolnienia z podatku od towarów i usług. Ale czy na pewno? Jak pokazuje praktyka spełnienie przesłanek zwolnienia nie zawsze jest tak oczywiste, a zagadnienie to w każdym przypadku należy badać bardzo indywidualnie. Zatem jakie usługi w ochronie zdrowia podlegają zwolnieniu z VAT? W jakich przypadkach zwolnienie z VAT nie przysługuje? Jaki...
Share
Mark as Played
23 lipca opublikowany został projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Projekt wyczekiwany od przynajmniej 5 lat, którego głównym celem jest systemowe uregulowanie pojęcia jakości w ochronie zdrowia. Czym jest jakość w ochronie zdrowia i jak to pojęcie rozumie ustawodawca? Czy projektowane przepisy dotyczące jakości będą kompleksowo regulować to zagadnienie? Czy i co zyskają pacjenci oraz podmioty lec...
Share
Mark as Played
15 maja rząd ogłosił założenia do programu Polski Ład. Założenia te obejmują również ochronę zdrowia, która zgodnie z deklaracją rządu ma zostać poddana gruntownej reformie. Czy Polski Ład przyniesie rzeczywiste zmiany w systemie ochrony zdrowia? Jakie są największe potrzeby systemu i czy Polski Ład wpisuje się w te potrzeby? Co znalazło swoje miejsce, a czego zabrakło w założeniach dotyczących ochrony zdrowia w Polskim Ładzie? O t...
Share
Mark as Played
16 kwietnia 2021 roku weszła w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. Akt prawny, o który farmaceuci zabiegali od ponad 20 lat i który wreszcie sankcjonuje zawód farmaceuty jako zawód medyczny. Czy nowa ustawa o zawodzie farmaceuty jest przełomowa? Jakie uregulowania są nowe, a jakie obowiązywały już wcześniej? Czy nowa ustawa spełni oczekiwania farmaceutów? O tym w dzisiejszym odcinku.
Share
Mark as Played
Reklama placówek medycznych to zagadnienie bardzo słabo uregulowane w obowiązujących przepisach. Problemy powoduje już sam brak legalnej definicji reklamy. To zaś prowadzi do częstego wniosku o obowiązującym zakazie reklamy podmiotów leczniczych. Czy jednak faktycznie tak jest?
Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą może się reklamować? Jakie są granice dozwolonej reklamy? Czym jest usługa medyczna i co się na nią składa? O t...
Share
Mark as Played
June 24, 2021 44 sec
Cześć, witamy Cię w podcaście Recepta na przepis.
Nazywam się Joanna Wiszniewska. Jestem doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i farmaceutą.
A ja nazywam się Maciej Łokaj. Jestem radcą prawnym, partnerem w kancelarii Gardens Tax&Legal.
Od ponad 10 lat w swojej praktyce zawodowej zajmujemy się szeroko pojętą ochroną zdrowia. Wspólnie z Maciejem oraz z zaproszonymi gośćmi omawiamy najważniejsze zagadnienia prawne dla branży medyczn...
Share
Mark as Played

Popular Podcasts

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  The Daily

  This is what the news should sound like. The biggest stories of our time, told by the best journalists in the world. Hosted by Michael Barbaro. Twenty minutes a day, five days a week, ready by 6 a.m.

  Dateline NBC

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Ben Shapiro Show

  Tired of the lies? Tired of the spin? Are you ready to hear the hard-hitting truth in comprehensive, conservative, principled fashion? The Ben Shapiro Show brings you all the news you need to know in the most fast moving daily program in America. Ben brutally breaks down the culture and never gives an inch! Monday thru Friday.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2021 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices