All Episodes

August 4, 2021 50 min
15 maja rząd ogłosił założenia do programu Polski Ład. Założenia te obejmują również ochronę zdrowia, która zgodnie z deklaracją rządu ma zostać poddana gruntownej reformie. Czy Polski Ład przyniesie rzeczywiste zmiany w systemie ochrony zdrowia? Jakie są największe potrzeby systemu i czy Polski Ład wpisuje się w te potrzeby? Co znalazło swoje miejsce, a czego zabrakło w założeniach dotyczących ochrony zdrowia w Polskim Ładzie? O tym wszystkim rozmawiam z gościem podcastu Witoldem Tomaszewskim, dyrektorem Departamentu Polityki Zdrowotnej w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim w latach 2015 - 2019, a obecnie Pełnomocnikiem ds. praw pacjenta w Narodowym Instytucie Onkologi im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz Dyrektorem ds. rozwoju w Centrum Medycznym Medgastr.
Share
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Crime Junkie
Dateline NBC

Dateline NBC

Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2021 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices