Söndagarna med Jesus

Söndagarna med Jesus

Marie Ek Lipanovska, författare och konstnär, möter prästen Berth Löndahl i livfulla samtal om livet, Jesus och kristen tro med utgångspunkt i söndagarnas evangelietexter. http://www.marieeklipanovska.se

Episodes

June 13, 2021 33 min
I detta avsnitt samtalar jag och prästen Berth Löndahl om hur Guds kallelse är en glädjefull fest. Vi talar om rädslan för kallelsen och ursäkterna som gör att vi tackar nej till den stora festen. Vi talar om äktenskapet med Jesus och jag berättar om att ha packat för bröllopsnatten.
(Från 2018)

Dagens evangelietext:
En av gästerna, som hörde detta, sade till honom: ”Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.” 16Jesus svarad...
Share
Mark as Played
Premiäravsnittet från 2018 av "Söndagarna med Jesus".
Jag och prästen Berth Löndahl samtalar om Jesus och evangeliet.
(Från 2018)

I detta avsnitt bjuder vi på både skratt och tankekullerbyttor. Vi talar om hur vi kan födas på nytt i ande och vatten, om dopet, Nikodemos, moderliv, faderliv och fostervatten.
Jag berättar en hoppfull historia om var det finns ny kraft att hitta efter en utmattning.

Dagens evangelium:
1Bland far...
Share
Mark as Played
May 30, 2021 35 min
Berth Löndahl och jag samtalar om kärleken, om att frigöras genom längtan efter att vara älskad och att få lov att älska fritt. Vi talar om kärleken och bekännelsen vi ser hos Marta, Maria och Lasaros, och om den ömsesidiga kärleken mellan det maskulina och det feminina.
(Från 2020)

Dagens text:
Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i so...
Share
Mark as Played
Berth Löndahl och jag samtalar om pingsten och vem den helige ande är och vad Anden kommer med. Vi talar också om trons tvivel och tomrummet i väntan på Anden, på Andens frukter och Andens gåvor.
(Från 2020)

Dagens text:
Jesus ropade: »Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig sk...
Share
Mark as Played
May 23, 2021 35 min
Berth Löndahl och jag samtalar om den helige ande. Är Guds ande och Jesu ande densamma? Vad kommer den helige ande med? Varför upplyser den helige ande oss om synd, rättfärdighet och dom? Hur är den helige ande synlig.
(Från 2019)

Jesus sa:
"Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. 16Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: 17sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, ...
Share
Mark as Played
May 16, 2021 33 min
Berth Löndahl och jag samtalar om Kristi Himmelsfärd, att vara i väntans tider och att göra plats för kärleken. Vi talar om tillit till Guds vilja och tidsplan, att släppa taget, vara i väntrummet och se att Hjälparen kommer.
(Från 2019)

Dagens evangelium:
Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. ...
Share
Mark as Played
Jag samtalar med prästen Berth Löndahl om Kristi Himmelsfärd. Vi pratar om alla svårigheter i urskiljningen av den helige ande, om Jesu återkomst och hur Himmelsfärden bekräftar Jesu identitet.
(Från 2021)

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträ...
Share
Mark as Played
May 9, 2021 33 min
Jag och Berth Löndahl talar om bön; bönens kraft, hur vi kan be till Gud och för människor, Marias sätt att be, tyst bön, överlåtelsebön och den levande Jesusbönen.
Jag berättar om min ihärdiga knackning på Guds dörr och barnets förväntan.
Berth berättar om bönesvar och under.
(Från 2019)

1En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes...
Share
Mark as Played
May 2, 2021 32 min
Jag och pr?sten Berth L?ndahl samtalar om att v?xa tron, om att vara utvald, ?lskad och v?n med Jesus.
(Fr?n 2019)

Om ni h?ller mina bud blir ni kvar i min k?rlek, s? som jag har h?llit min faders bud och ?r kvar i hans k?rlek.
11Detta har jag sagt er f?r att min gl?dje skall vara i er och er gl?dje bli fullkomlig. 12Mitt bud ?r detta: att ni skall ?lska varandra s? som jag har ?lskat er. 13Ingen har st?rre k?rlek ?n den som ger sitt ...
Share
Mark as Played
April 25, 2021 33 min
Jag samtalar med Berth L?ndahl om hur vi som m?nniskor ibland m?ste lida f?r n?got som leder till liv. Vi talar ocks? om sanningen som v?gen till livet, om det eviga livets betydelse i relation till det f?rg?ngliga m?nskliga livet.
(Fr?n 2021)

En kort tid och ni ser mig inte l?ngre, ?nnu en kort tid och ni skall se mig igen.? D? sade n?gra av l?rjungarna till varandra: ?Vad menar han n?r han s?ger: ’En kort tid och ni ser mig inte l...
Share
Mark as Played
April 18, 2021 36 min
Jag samtalar med Berth Löndahl om den gode herden Jesus och om att vara utvald att följa Jesus. Vi talar om lättnaden i att kunna "ta rygg" på Jesus och vila i hans ledarskap som är som en herdes. Om att få tillhöra Jesus som dem vi är, inte som vår omgivning vill ha oss. Och om att pröva tilltal från Gud och Jesus.
(Från 2020)

Dagens evangelietext:
Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick o...
Share
Mark as Played
April 11, 2021 36 min
Berth Löndahl och jag samtalar om tvivlen som går hand i hand med tron, och hur Jesus bemöter våra tvivel. Vi delar tankar kring Guds tro på oss, vår egen tro och våra tvivel, kyrkans tro och andras tro.
(Från 2020)

Dagens text:
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. 25De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och ...
Share
Mark as Played
Marie Ek Lipanovska samtalar med Pierre Schelander om mötet den uppståndne Kristus och hur vi kan lära oss känna igen Jesus i olika gestalter. Vi talar också om vad som gör blicken grumlig och vad som förblindar oss.

Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och...
Share
Mark as Played
Jag samtalar med prästen Pierre Schelander om påskdagens tema: Jesu uppståndelse. Vi talar om att alla kristna inte har haft ett möte med den uppståndne Kristus. Vi funderar kring bibelns kvinnor, tro, tvivel, misstro och att bära vittnesbörd. Pierre delar med sig av sitt möte med den uppståndne Kristus.

Dagens evangelium:
När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå ...
Share
Mark as Played
April 3, 2021 37 min
Idag samtalar jag och Berth Löndahl om Jesus och Maria från Magdala, om budet och budbäraren, om döden och uppståndelsen. Vi pratar om kristen meditation och gravens gåvor.
(Från 2020)

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. 2Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. 3Hans ...
Share
Mark as Played
April 2, 2021 21 min
Jag samtalar med Marcus Holgersson om att vara närvarande med Jesus under påsken, att se honom lida och dö. Vi talar om döden och livet och mänskligheten och förgängligheten.
(Från 2019)

Dagens text:
Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. 18Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. 19Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på kor...
Share
Mark as Played
April 1, 2021 34 min
Jag och Berth Löndahl samtalar om det nya humanitära förbund som Jesus erbjuder. Vi pratar också om förrädaren Judas, om nattvarden och möjligheterna som prästerna nu erbjuds; att förkunna för hela världen genom de digitala gudstjänsterna.
(Från 2020)

Dagens evangelietext:
Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?” 18Han svarade: ”Gå...
Share
Mark as Played
March 28, 2021 36 min
Berth Löndahl och jag samtalar om palmsöndagens evangelietext. Vi talar om den välsignade oförutsägbarheten, om att släppa kontrollen och ha en förtröstan på Gud i denna tid av ovisshet som coronapandemin innebär.
Vågar vi lyfta blicken, lyssna till och göra som Gud säger i denna pandemi?
Vågar vi lägga våra bördor på Jesu axlar och överlåta liv och död i Guds händer?
(Från 2020)

Dagens evangelietext:
När de närmade sig Jerusalem och k...
Share
Mark as Played
Jag och Berth Löndahl samtalar om ängeln Gabriels besök hos Maria och om att vara havande med helig ande. Jag berättar om mina möten med änglarna Gabriel och Mikael, och om att överlåta livmodern åt Gud. Berth talar Maria och om trons erfarenhet och trons innehåll.
(Från 2019)

Dagens evangelium:
Budskapet till Maria om Jesu födelse

26/27I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galile...
Share
Mark as Played
March 14, 2021 37 min
I detta avsnitt samtalar Berth och jag om människors längtan och om vår djupaste hunger, den som inte kan mättas av vanligt bröd. Vi pratar om Jesus - livets bröd, om coronavirus och var Gud finns i det som sker nu, både inom oss och runt omkring oss.
(Från 2020)

Dagens evangelium:
Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är...
Share
Mark as Played

Popular Podcasts

 • Paolo is a smart and handsome surgeon, renowned for his ability to perform surgeries that transform his patients’ lives. When television producer Benita covers him for a story, he’ll transform her life too, but not in the ways she expects. As Benita crosses professional lines to be with him, she learns how far Paolo will go to protect his secrets. And halfway around the world, four doctors at a prestigious medical institute make shocking discoveries of their own that call everything into question. From Wondery comes Season Three of the hit podcast, Dr. Death. MIRACLE MAN tells the story of a globe-trotting surgeon who seduces the medical world, and sweeps one woman off her feet. Hosted by Laura Beil. Dr. Death Season 3: Miracle Man is available now to Wondery+ subscribers early and ad-free. New episodes come out weekly, every Tuesday, for free.

 • The Daily

  This is what the news should sound like. The biggest stories of our time, told by the best journalists in the world. Hosted by Michael Barbaro. Twenty minutes a day, five days a week, ready by 6 a.m.

 • Dateline NBC

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

 • Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

 • Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald

  You know what's long, tedious and boring? Surgery. You know what isn't? This new podcast! Join Scrubs co-stars and real-life best friends Zach Braff and Donald Faison for a weekly comedy podcast where they relive the hit TV show, one episode at a time. Each week, these BFFs will discuss an episode of Scrubs, sharing behind-the-scenes stories and reminiscing on some of their favorite memories from filming. They’ll also connect with Scrubs super fans and feature beloved show cast members for exclusive interviews.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeartRadio App.

Connect

© 2021 iHeartMedia, Inc.