All Episodes

October 10, 2019 59 min

ترنس / ترنسکشوال / ترنس جندر / تراجنسی / دیسفوریای جنسیتی

این ها واژه هایی هستند که ممکن با مفهوم آنها آشنا نباشید اما شاید به گوشتان خورده باشد، قبل از توضیح باید با دو مفهوم جنس (Sex) و جنسیت (Gender) آشنا بشیم، می توان گفت که اندام جنسی و بدن فیزیکی و مادی تعیین کننده جنس (Sex)یک انسان است اما جنسیت (Gender)یک انسان ساختار ذهنی و روانی او است که مستقل از ساختار بدنی و فیزیولوژیک انسانها شکل می گیرد. حالتی را تصور کنید که افراد بین جنسیت زیستی خود (جنسی که توسط کروموزوم ها تعیین می شود) و احساس درونی مرد یا زن بودن که هویت جنسیتی نامیده می شود نوعی ناهمخوانی را تجربه می کنند. منابع علمی برای توصیف این حالت از اصطلاح "ملال جنسیتی" استفاده می کنند، انجمن روانپزشکی آمریکا این حالت را چنین تعریف می کند : "ناهمخوانی بین جنسیت تجربه شده یا ابراز شده فرد و جنسیت تعیین شده برای او که با ناراحتی همراه است."

در گذشته کتاب مرجع DSM ترنس بودن را یک اختلال روانی دسته بندی میکرد و این کلیشه را تقویت میکرد. اما چند سالی است که دیگر ترنس بودن در کتاب مرجع DSM از دسته اختلالات روانی خارج شده است به عنوان یک بیماری روانی طبقه بندی نمی شود بلکه به عنوان یک ملال با آشفتگی جنسیتی شناخته می شود.

این افراد برای کاهش ناراحتی خود اقدام به هورمون درمانی و جراحی می کنند، آنها احساس می کنند هویت جنسیتی آنها خلاف جنس بیولوژیک آنها است. آنها تمایل دارند خصوصیات جنسی جنس مقابل را کسب کنند و ممکن است معتقد باشند با جنسیت عوضی به دنیا آمده اند، برخلاف افراد مبتلا به مبدل پوشی این افراد از مبدل پوشی یا دگرجنس پوشی کسب لذت نمی کنند.

در برخورد با این افراد لازم است بدانیم آنها هم مثل من یا شما از سوال کردن و کنجکاوی کردن درباره روابط خصوصی و مشکلاتی که با آنها دسته پنجه نرم می کنند خوششان نمی آید، آنها نیازمند ترحم نیستند. اگر آنها به شما به عنوان پدر یا مادر، برادر یا خواهر یا دوست اعتماد می کنند و رازشان را با شما درمیان می گذراند نباید به اعتماد آنها خیانت کنید، آنها را آنگونه که هستند بپذیرید و از متخصصان و مشاوران کمک بگیرید.آنها نیاز دارند مثل یک شهروند در جامعه حضور داشته باشند اما در کنار این حقوق شهروندی در مدت زمان روند تطبیق جنس و جنسیت خود، قبل از قانون و جامعه بایستی حمایت و همراهی شما را به عنوان خانواده یا دوست حس کنند.

در این قسمت از پادکست 4 مهمان از تجربه زیسته خود و مسائلی که به عنوان یک ترنس با آنها روبرو شده اند حرف می زنند. بخاطر حفظ حریم خصوصی و محفوظ ماندن هویتشان در پادکست اسمی از آنها برده نمی شود. در خلال پادکست دکتر صبوری درباره مفهوم جنسیت از دید جامعه شناسی و معضلات فرهنگی در برخورد با ترنسجندر ها نکاتی را بیان می کند.

عکس این قسمت مربوط به "مریم خاتون پورملک آرا" است، برای آشنایی با سرگذشت و تاثیر ایشان بر جامعه ترنس ایران می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

http://www.mahtaa.com/?p=34

قسمت سوم پادکست دفیله با موضوع "تراجنسی" از نگاه حقوقی به مسئله تغییر جنسیت در قوانین ایران پرداخته است. از طریق لینک زیر می توانید آن را گوش کنید :

https://bit.ly/35oFtfi

Share
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Crime Junkie
Bob Saget's Here For You

Bob Saget's Here For You

BOB SAGET’S HERE FOR YOU is a podcast that is like no other— For one, this podcast has guests who are friends of Bob’s, or just really interesting people who many of you know and love. Secondly, this podcast is unique because it goes inside Bob Saget’s mind, and then quickly filters out through his mouth. Bob has a way of calming people he has conversations with as well as being entertaining and often informative. Bob talks with his guests with genuine empathy and humor, while reaching his unusually diverse audience that he talks to as a friend, Bob is the dad with great advice, the irreverent funny guy who’s always there when you need a laugh, and the free-associative Bob who goes off on crazy tangents then returns to the subject at hand, as serious or as comedic as it may be, to wrap up each episode in a way only Bob can do. Because he really does believe, “He’s here for you."

Dateline NBC

Dateline NBC

Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2022 iHeartMedia, Inc.

  • Help
  • Privacy Policy
  • Terms of Use
  • AdChoicesAd Choices