All Episodes

April 11, 2019 59 sec
Yargıtay, işçi tarafından doldurulan iş başvuru formunda, işçi hakkındaki kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararını, işverenden gizleyerek ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun davranmadığından ötürü, iş akdinin işverence haklı sebeple fesih edilebileceğini kabul, etmektedir. Yargıtay’ın bu kararı hukuka uygun değildir çünkü işçi yalnızca, iş akdiyle verilen işin yapılmamasına neden olan sebeplerin bildirilmemesinden sorumlu olup, daha iş akdi ortada yokken, idarenin işçi lehine aldığı bir kararın, iş akdi yapıldıktan sonra, işçinin işin gereklerini yerine getirememesine neden olmadığıdan ötürü, işçi mahkemelerce peşinen ahlaksız ve kötü niyetli kabul ve ilan edilemez çünkü adaletin önyargısı olmaz! YARGITAY 22. Hukuk Dairesi 2017/45295 E. 2018/3148 K.
Share
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
The Daily

The Daily

This is what the news should sound like. The biggest stories of our time, told by the best journalists in the world. Hosted by Michael Barbaro. Twenty minutes a day, five days a week, ready by 6 a.m.

Crime Junkie

Crime Junkie

If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

For You

    Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

    Connect

    © 2022 iHeartMedia, Inc.