Succesfuld Arbejdsmiljøkoordinering

Succesfuld Arbejdsmiljøkoordinering

Podcasten Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering gør dig klogere på forskning og praktiske erfaringer på området og hjælper dig til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ønsker at styrken forståelsens af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle. Podcasten udgives af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere og er støttet af Realdania.

Episodes

January 10, 2023 24 min

I denne episode fortsætter vi med at dele erfaringer fra Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras, som er arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. Vi går tæt på samarbejdet med byggeledelse m.fl og arbejdsmiljøkoordineringen i relation til planlægningen, bl.a. ved hjælp af lokationsbaseret planlægning. Som beskrevet så kan man finde eksempler på koordinerende planer på https://byggeproces.dk/ny...

Mark as Played

Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras fortæller om arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. De kommer omkring organiseringen af arbejdsmiljøkoordineringen og samspillet med den fælles byggepladsentreprenør. De fortæller om de lovpligtige aktiviteter, såsom opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger, samt de ikke-lovpligtige aktiviteter: sikkerhedsintro for alle ...

Mark as Played

Merete Valbjørn fra Norconsult indvier os i, hvordan de griber arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen an, og hvordan de opnår et godt samarbejde med bygherren og de projekterende. Et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdsmiljøkoordineringen er procesplanen, som man kan finde en beskrivelse af på: https://byggeproces.dk/procesplan/ og risikologgen, som der er et par eksemplerne på her: https://byggeproces.dk/dokumentation/.  Væ...

Mark as Played

Vi fortsætter snakken med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch om de brancheinitiativer, som kan hjælpe arbejdsmiljøkoordinatoren. Hør fx om BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste, som kan kontaktes på https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/, samt Videntjenesten og Interessegruppen for koordinatorer, som man kan læse om på https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-...

Mark as Played

Sammen med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch oplister vi de muligheder, som arbejdsmiljøkoordinatorer har for at hente hjælp i egen virksomhed og på bygge- og anlægsprojekter. Hør fx om hvordan din leder kan hjælpe dig på vej og I kan drøfte din karrierevej på MUS-samtaler, og hvordan et godt samarbejde med bygherren, projekterings- og byggeledelsen er afgørende for at kunne løfte din opgave. 

Du finder desuden en graf...

Mark as Played

Vi fortsætter med gennemgang af lovgivning om bygherrens pligter fra 2009 til i dag. Chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen reflekterer over ændringernes betydning for arbejdsmiljøkoordineringen. 

Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:  

 • Bekendtgørelse om bygherrens pligter nr. 1416 fra 2009: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/1416  
 • Bekendtgø...
 • Mark as Played

  Med chefkonsulent Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og selvstændig arbejdsmiljørådgiver Jan Nygaard Hansen ved mikrofonerne ser vi på lovændringer om bygherrens pligter fra 1974-2001 og får deres erindringer om, hvad det har betydet for arbejdsmiljøkoordineringen.  

  Vi kommer omkring følgende bekendtgørelser:  

 • Bekendtgørelse om internt sikkerhedsarbejde ved bygge- og anlægsarbejde nr. 358 fra 1974: https://www.retsinfor...
 • Mark as Played

  I denne episode afslutter vi snakken med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi kommer vi ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan bidrage med Systematik og Risikovurdering til projektet – og hvad man kan bruge forskningsr...

  Mark as Played

  I denne episode kommer vi sammen med seniorforsker Jeppe Ajslev fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Thomas Fløe fra Aarsleff og Katja Jungfalk Andersen fra Moe ind på, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan føle sig som et Nødvendigt onde, og hvordan man kan agere som en Orkesterleder – i stedet for at være politibetjent. Det er andel del om den faglige identitet identificeret i forskningsprojektet Succesfuld ...

  Mark as Played

  Videntjenesten lancerer podcast om Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. I episoden introducerer seniorforsker Jeppe Ajslev på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø til forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering. Vi dykker ned i de to faglige identiteter: Puslespilsbriks-omsorgsyder og Perifær beslutningstager, som er identificeret i projektet. De erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer Katja Jungfalk Andersen fra M...

  Mark as Played

  Popular Podcasts

   Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

   Crime Junkie

   If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

   Stuff You Should Know

   If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

   Morbid

   It’s a lighthearted nightmare in here, weirdos! Morbid is a true crime, creepy history and all things spooky podcast hosted by an autopsy technician and a hairstylist. Join us for a heavy dose of research with a dash of comedy thrown in for flavor.

   SmartLess

   New episodes come out every Monday for free, with 1-week early access when you join Amazon Music or 1-week early and ad-free for Wondery+ subscribers "SmartLess" with Jason Bateman, Sean Hayes, & Will Arnett is a podcast that connects and unites people from all walks of life to learn about shared experiences through thoughtful dialogue and organic hilarity. A nice surprise: in each episode of SmartLess, one of the hosts reveals his mystery guest to the other two. What ensues is a genuinely improvised and authentic conversation filled with laughter and newfound knowledge to feed the SmartLess mind.

  Advertise With Us

  For You

   Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

   Connect

   © 2023 iHeartMedia, Inc.