זריקת חסידות הפודקאסט

זריקת חסידות הפודקאסט

שידורי יהדות לימודי תניא חסידות הלכה באונליין ובדיגיטל. בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים: לומדים יהדות וחסידות ברשת, הרשמו לערוץ היוטיוב, פייסבוק, ווצאפ ,פודקאסטים ועודhttps://heb.centernyc.com/zrikat .בפודקאסט זריקת חסידות ניתן ללמוד מגוון נושאים כגון פרשת השבוע לאור החסידות זוגיות ושלום בית הלכה הגות תניא ועוד ניתן להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות וגם באתר מרכז ניו יורק ב"ה שנהיה חסידים אמן הדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך שהכל כבר מוכן לגאולה! — משיחת ש"פ ויצא ה'תשנ"ב הרבי מליובאוויטשכאשר יהודי הולך על פי דרכי התורה, הוא נעשה בעל הבית על העולם כולו... הוא פועל שלום בין אומות העולם, ובין האומות ועם ישראל.

Episodes

December 10, 2023 51 secs

מה הקשר בין חנוכה לחינוך?
מה מיוחד ביסוד האש?
איך מאירים את הגלות?

מעביר השיעור על חנוכה: הרב צבי וילור צידון מתוך דבריו של  הרבי מליובאוויטש

לצפיה בשיעור
https://youtube.com/shorts/nK2oVfNh7JU

תמלול
האדמו"ר הריי"צ אמר פתגם שהוזכר על ידי הרבי מלובביץ מספר פעמים:
 צריך להתבונן ולהקשיב לסיפורם של נרות החנוכה.
אז בוא נלמד שלושה מסרים מנרות החנוכה.
 המסר הראש...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום כז כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
ג' דחנוכה
במאסר השני של רבינו הזקן - בשנת תקס"א - לא ישב בתפיסא ומאסר כבד כבראשונה. אבל המלשינות היתה כבדה יותר, כי עיקר ההלשנה היה על תורת החסידות, וההתנגדות היתה גדולה במאוד. היה תפוס "בטיינע סאוועט". יום שיצא לחרות: נר ג' דחנוכה.

לצפייה בשיעור HD
https://youtu.be/JJr3p-twjjQ

///
בפודקאסט\וידיאו אנחנו...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום כו כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
ב' דחנוכה. מברכים ראש חודש טבת. אמירת כל התהלים בהשכמה. יום התוועדות. טל ומטר. נר חנוכה אחר הבדלה וקודם אמירת ויתן לך. בבית הכנסת נר חנוכה קודם הבדלה.

ביום שבת קדש שמברכים החדש, השכם בבקר יתקבצו אנ"ש לבית הכנסת להגיד כל התהלים. אחר האמירה ילמדו כשעה מאמר של חסידות שיהיה מובן לכל, ואחר כך תפילה. מועד התוועדות כפי הזמן שיגבילו מתאים לתנאי ה...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום כה כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
א' דחנוכה. מנחה, נר חנוכה, נר שבת.

אבי אדמו"ר היה מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ולא היה מדייק בפתח שיהיה מדרום לצפון או ממזרח למערב. "הנרות הללו" - אחר הדלקת כל הנרות. והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה - לבד מערב שבת קודש שלא היה מתעכב חצי שעה - מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט (=דקות) לכל הפחות.

לצפייה בשיעור
https...

Mark as Played

מה המשמעות של "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים"

מעביר השיעור על פרשת השבוע וישב: הרב צבי וילור צידון מתוך ספר  לקוטי שיחות מאת הרבי מליובאוויטש

לצפייה בשיעור HD
https://youtu.be/SVD5aifjWHE

המקור:

יוסף -הוא על שם "יוסיף ה' לי בן אחר" (בראשית ל) 

זאת אומרת שעבודתו של יוסף הוא להפוך את ה"אחר" ל"בן" 

לעשות...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום כד כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
ערב חנוכה. במנחה אין אומרים תחנון

(המשך). ביאור ג' פסוקים - "לכו נרננה" - על פי מדה ממוצעת מדת כל אדם: מיטוואך אז מען הויבט אן טראכטן וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות און הן מיט וואס וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דאך שבת נאר אנאנאדערר ווערט מרה שחורה'דיג, איז די עצה, "לכו נרננה", בטחון. ווען עס קומט דאנער...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום כג כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
משיחות אבי אדוני זקני מורי ורבי - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף שבת זאגט ער אין זהר "דמיני' מתברכין כולהו יומין". כולהו יומין - איז כל ששת ימי השבוע, וואס אויף דעם האט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית ו"ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה", איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום ד', ...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום כב כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
מתקנות כ"ק אדמו"ר שליט"א: לאמר בכל בוקר אחר התפילה - וגם בשבת ויום טוב, ראש השנה ויום הכיפורים - תהלים כפי שנחלק לימי החודש, ואחר אמירה בעשרה - קדיש יתום.

בחודש של כ"ט יום אומרים ביום כ"ט השיעור דשני הימים.

לצפייה בשיעור HD
https://youtu.be/63CcYrdeciA

///
בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום כ כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
מען זאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שעוריה דיליה, און געהן אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח. חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, תמימים - שעה אחת בכל יום.

תרגום מאידיש: שיתלמדו משניות בעל פה, כל אחד לפי הכמות שהוא מסוגל וללכת ברחוב ולחזור משניות, אזי יזכו ...

Mark as Played

האם בנאדם צריך להתעסק רק בעצמו?
נלמד את התשובה מהפסוק: וַיָּ֤שָׁב רְאוּבֵן֙ אֶל־הַבּ֔וֹר וְהִנֵּ֥ה אֵין־יוֹסֵ֖ף בַּבּ֑וֹר וַיִּקְרַ֖ע אֶת־בְּגָדָֽיו: (פרשת וישב: בראשית פרק לז פסוק כט)

שיעור לפרשת וישב מתוך לקוטי שיחות להרבי מלובביץ 🕙 דקה תורה,
מעביר השיעור הרב צבי וילור צידון

לצפייה בשיעור HD
https://youtu.be/OQii4Iv_nkg

המקור:
"וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור" (לז כט)

Mark as Played

שיעור בספר היום יום כ כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
הדפסת ספר של בינונים - תניא - בפעם הראשונה נגמרה יום ג' כ' כסלו תקנ"ז בסלאוויטא. וכולל:

חלק ראשון - ספר של בינונים, חלק שני - חנוך קטן ושער היחוד והאמונה.

אגרת התשובה - מהדורא קמא - נדפסה לראשונה: זאלקווי תקנ"ט; מהדורא בתרא - נדפסה לראשונה: שקלאוו תקס"ו.

אגרת הקדש - בפעם הראשונה - שקלאוו תקע"ד. תוצאה מ...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום יח כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
הצמח צדק כותב: אהבה דבחינת "ועמך לא חפצתי" (היינו) שלא לחפוץ שום דבר זולתו יתברך, ולא אפילו שמים וארץ שהם גן עדן עליון ותחתון, כי רק ביו"ד נברא כו', אלא תהיה האהבה רק לו יתברך לבד, דהיינו למהותו ועצמותו יתברך ממש. וכך היה נשמע הלשון ממו"ר נשמתו עדן (רבינו הזקן) בדביקותו, שהיה אומר בזה הלשון:

"איך וויל זע גאר ניסט, איך ...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום יט כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
אין השליח ציבור מתעטף בטלית למנחה או למעריב, לא בשבת ויום טוב ולא בראש השנה. הילולא של הרב המגיד - ממעזריטש - ג' וישב תקל"ג, ומנוחתו כבוד באנאפאלי.

אדמו"ר הזקן יצא לחירות ממאסרו הראשון - י"ט כסלו, ג' וישב, תקנ"ט, לפנות ערב.

ממכתב רבינו הזקן: ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ד' לנו יום י"ט כסלו...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום יז כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
חסידות חב"ד פותחת שערי היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בהשגה שכלית, מעוררת רגשי הלב להתפעל באותה מדה שבלב המחוייבת מהשכלה זו, ומורה דרך אשר כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה יכול לגשת אל הקודש לעבוד את הוי' במוחו ולבו.

לצפייה בשיעור HD
https://youtu.be/HLTNGaoCyUQ

///
בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום טז כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
יסוד עיקרי בשיטת חב"ד הוא, אשר המוח השליט על הלב בתולדתו, ישעבד את הלב לעבודת השם יתברך, מתוך השכלה הבנה והעמקת הדעת בגדולת בורא העולם ברוך הוא.

לצפייה בשיעור HD
https://youtu.be/0qeq4lrpo4s

///
בפודקאסט\וידיאו אנחנו מעלים שיעור תורה יום יומי קצר וחסידי מסודר ומבואר לפי היום יום- לוח אור זרוע לחסידי חב"ד השיעור כולל בתוכו...

Mark as Played

מה הדרך הנכונה להגיע לדרגת הביטול?
ספוילר: התבוננות בלשון השגורה בחסידות "כוֹלָּא קַמֵּיהּ כְּלָא חֲשִׁיב"

מעבירי השיעור על פרשת השבוע וישלח: הרב שרגא פייביש זלמנוב והרב צבי וילור צידון מתוך ספר התניא לקוטי שיחות וספר היום יום מאת הרבי מליובאוויטש

לצפיה בשיעור HD
https://youtu.be/3Hb-L717RHU

מקורות:
"קטנתי מכל החסדים" (בראשית לב, יא פרשת וישלח)
 כל חסד וחסד...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום טו כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
בתורה אור ד"ה וישב: "ואינה יכולה לראות באהבה" צריך להיות "ואינה יכולה להיות באהבה".

רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו"ר האמצעי: דער זיידע (הבעל שם טוב) זאגט אז מ'דארף האבען מסירת נפש אויף אהבת ישראל, אפילו צו א אידען, וועלכען מ'האט קיינמאל ניט געזעהן.

תרגום מאידיש: הסבא (הבעל שם טוב) אומר שצריך שיהיה מסירת נ...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום יד כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
מברכין ברכת המזון בכוס של ברכה, אף שאין עשרה. הכוס על כף היד והאצבעות זקופות. אוחז הכוס מאמירת "רבותי מיר וועלען בענטשען" (=רבותי נברך) עד אחרי סיום ברכה שלישית, שאז מעמידו על השלחן.

באחת משיחותיו ביאר אבי אדמו"ר ותוכן דבריו: "יש צדיק ישר תמים חסיד. "צדיק" על שם קיום מצוות עשה - ממשיך גילוים דסדר ההשתלשלות. "ישר&q...

Mark as Played

מה הוא סדר העדיפות הנכון בחיינו?
נלמד את התשובה מתוך הפסוק מתוך בפרשת השבוע פרשת וישלח
 "עם לבן גרתי" רש"י ישר אומר על המקום עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים

שיעור לפרשת וישלח מתוך לקוטי שיחות להרבי מלובביץ 🕙 דקה תורה,
מעביר השיעור הרב צבי וילור צידון

לצפייה בשיעור HD
https://youtu.be/QldqHsWycVs

המקור:
"עם לבן גרתי "...

Mark as Played

שיעור בספר היום יום יג כסלו שיעור ביאור בעברית.
המקור:
אמר אבי אדמו"ר: "חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, על דרך הכנף מין כנף - עס איז מעהר ניט וואס עצמות האט בורא געווען א נשמה אז זי זאל זיין א נברא - וחסידות מגלה את המהות (= זהו לא יותר מאשר שעצמות ברא נשמה שתה...

Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  The Dan Bongino Show

  He’s a former Secret Service Agent, former NYPD officer, and New York Times best-selling author. Join Dan Bongino each weekday as he tackles the hottest political issues, debunking both liberal and Republican establishment rhetoric.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Bobby Bones Show

  Listen to 'The Bobby Bones Show' by downloading the daily full replay.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2023 iHeartMedia, Inc.