گشت و گذار

گشت و گذار

مینو میرزایی هر هفته در یک گشت و گذار بامدادی، شما را به یک گوشه از جهان میبرد و از دیدنیهای آن میگوید و از شنیدنیهایش، از خوردنیها و خریدنیهایش، از تاریخش و از شنیدنیهایش

Episodes

March 14, 2022 26 min
انگلستان - بخش دوم
Mark as Played
انگلستان - بخش اول
Mark as Played
February 14, 2022 26 min
اتریش - بخش سوم
Mark as Played
January 1, 2022 26 min
اتریش - بخش دوم
Mark as Played
December 1, 2021 27 min
اتریش - بخش اول
Mark as Played
ایتالیا - بخش دهم - کاپریو ناپل
Mark as Played
ایتالیا - بخش نهم - رُم
Mark as Played
ایتالیا - بخش هشتم - تاسکنی
Mark as Played
ایتالیا - قسمت هفتم
Mark as Played
ایتالیا - بخش ششم - ونیز - ادامه
Mark as Played
Venezia وِنیز جزیره‌ای در شمال ایتالیا که در خلیجی از تالاب ونتزیا در نزدیکی دریای آدریاتیک قرار گرفته‌است و به صورت جزیره‌های کوچک است. جزیره‌ها به وسیلهٔ کانال‌هایی از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیرد و خودرویی وجود ندارد شهر ونیز یکی از شهرهای گردشگرپذیر ایتالیااست و سالانه میلیون‌ها گردشگر به این شهر می‌روند. از دیدنی‌های این شهر می‌توان به میدان سن مارکو محل دفن مرقس یکی از حواریون عیسی مسیح که به سن مار...
Mark as Played
Venezia وِنیز جزیره‌ای در شمال ایتالیا که در خلیجی از تالاب ونتزیا در نزدیکی دریای آدریاتیک قرار گرفته‌است و به صورت جزیره‌های کوچک است. جزیره‌ها به وسیلهٔ کانال‌هایی از هم جدا شده‌اند و تردد در شهر به وسیله قایق صورت می‌گیرد و خودرویی وجود ندارد شهر ونیز یکی از شهرهای گردشگرپذیر ایتالیااست و سالانه میلیون‌ها گردشگر به این شهر می‌روند. از دیدنی‌های این شهر می‌توان به میدان سن مارکو محل دفن مرقس یکی از حواریون عیسی مسیح که به سن مار...
Mark as Played
ایتالیا - بخش سوم - فلورانس - ادامه
Mark as Played
ایتالیا - فلورانس - بخش دوم
Mark as Played
ایتالیا - فلورانس - بخش اول
Mark as Played
#29 - فرانسه - بخش پنجم
Mark as Played
#28 - فرانسه - بخش چهارم، کاخ ورسای
Mark as Played
واشینگتن دی سی - بخش دوم
Mark as Played
واشینگتن دی سی - بخش اول
Mark as Played
اسپانیا - بخش پنجم، گرانادا و سویا
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Piketon Massacre

  The most notorious mass murder in Ohio’s history happened on the night of April 21, 2016 in rural Pike County. Four crime scenes, thirty-two gunshot wounds, eight members of the Rhoden family left dead in their homes. Two years later a local family of four, the Wagners, are arrested and charged with the crimes. As the Wagners await four back-to-back capital murder trials, the KT Studios team revisits Pike County to examine: crime-scene forensics, upcoming legal proceedings, and the ties that bind the victims and the accused. As events unfold and new crimes are uncovered, what will it mean for all involved? What will it mean for Pike County?

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Morbid

  It’s a lighthearted nightmare in here, weirdos! Morbid is a true crime, creepy history and all things spooky podcast hosted by an autopsy technician and a hairstylist. Join us for a heavy dose of research with a dash of comedy thrown in for flavor.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2023 iHeartMedia, Inc.