زیستن و رستن

زیستن و رستن

حمیرا غفاری سروشیان از روانشناسان با سابقه که در ساکرامنتو کالیفرنیا فعالیت میکنند هر هفته نکات بهتر زیستن و آداب بهتر رستن را با شنوندگان رادیو بامداد درمیان میگذارند

Episodes

February 13, 2023 43 min

استرس مزمن و عوامل فيريكى و روانى ناشى از آن

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

براى رسيدن به هدفى كه داريم ايا انگيزه ماست كه كمك ميكند به رسيدن به هدف يا ميزان سختى و موانع باعث رسيدن و يا نرسيدن ما به هدف ميشود؟

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

تجربه زندگی با فرد عصبانی

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

داشتن ارزش و آرمان های والا

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
January 6, 2023 50 min

شخصیت

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

هنر گفت‌وگو کردن در خانواده

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
November 21, 2022 43 min

شخصیت نمایشی

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

حس تشخيص و شعور و تفاوت آن با هوش بالا و زكاوت

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
جلوگيرى از بيمارى آلزايمر *** این برنامه‌ای است از رادیو بامداد تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید www.RadioBamdad.com
Mark as Played
اثر حادثه‌هاى بحرانی زندگى و دستگاه عصبی *** این برنامه‌ای است از رادیو بامداد تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید www.RadioBamdad.com
Mark as Played
واقعيت درباره‌ی مغز انسان *** این برنامه‌ای است از رادیو بامداد تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید www.RadioBamdad.com
Mark as Played
July 18, 2022 50 min
هورمون‌هاى شادى *** این برنامه‌ای است از رادیو بامداد تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید www.RadioBamdad.com
Mark as Played
طرز تربيت والدين ما ناخواسته آسيب‌ها‌يى رو در ما به‌وجود آورده . آيا ما يه اين آسيب‌ها واقف هستيم و در صدد اصلاحشان برآمده‌ايم يا انتظار داريم زندكى مشترك زناشويى همه‌ی مشكلات شخصى و ضعف‌هاى شخصيتى ما را التئام داذه و جوابگوى كمبودهاى ما باشد
Mark as Played
تأثیر ازدواج ناموفق در جسم و ذهن انسان و فرضیه های اشتباه درباره ویژگی های یک ازدواج موفق
Mark as Played

مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان - بخش دوم

رادیو بامداد

Mark as Played
مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان در مورد تبعيض و خشونت بر عليه زنان افغان
Mark as Played
May 23, 2022 44 min
تجربه احساسى در انسان نهادينه و طبيعى است و اگر چنان‌چه كسى فاقد قابليت تجربه‌هاى احساسى باشد بيمار است. ولى برخورد و مديريت تجربه‌هاى احساسى مي‌تواند مخرب يا سازنده باشد به‌خصوص تجربه‌ی عصبانیت
Mark as Played
عقل معاش و مسايل ساده و بديهى زندگى كه به دليل سهل و ساده بودن از نظر مى‌افتند و در نتيجه اغلب باعث تجربه ناكامى، شكايت و نارضايتى زندگى مي‌شود
Mark as Played
عقل معاش و مسايل ساده و بديهى زندگى كه به دليل سهل و ساده بودن از نظر مى‌افتند و در نتيجه اغلب باعث تجربه ناكامى، شكايت و نارضايتى زندگى مي‌شود
Mark as Played
April 25, 2022 50 min
عقل معاش و مسايل ساده و بديهى زندگى كه به دليل سهل و ساده بودن از نظر مى‌افتند و در نتيجه اغلب باعث تجربه ناكامى، شكايت و نارضايتى زندگى مي‌شود
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  Morbid

  It’s a lighthearted nightmare in here, weirdos! Morbid is a true crime, creepy history and all things spooky podcast hosted by an autopsy technician and a hairstylist. Join us for a heavy dose of research with a dash of comedy thrown in for flavor.

  SmartLess

  New episodes come out every Monday for free, with 1-week early access when you join Amazon Music or 1-week early and ad-free for Wondery+ subscribers "SmartLess" with Jason Bateman, Sean Hayes, & Will Arnett is a podcast that connects and unites people from all walks of life to learn about shared experiences through thoughtful dialogue and organic hilarity. A nice surprise: in each episode of SmartLess, one of the hosts reveals his mystery guest to the other two. What ensues is a genuinely improvised and authentic conversation filled with laughter and newfound knowledge to feed the SmartLess mind.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2023 iHeartMedia, Inc.