زیستن و رستن

زیستن و رستن

حمیرا غفاری سروشیان از روانشناسان با سابقه که در ساکرامنتو کالیفرنیا فعالیت میکنند هر هفته نکات بهتر زیستن و آداب بهتر رستن را با شنوندگان رادیو بامداد درمیان میگذارند

Episodes

March 27, 2023 38 mins

چگونه بحران‌های زندگی باعث بیماری‌های روانی و مشکلات قلبی عروقی می‌شود

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

ناملایمات زندگی

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
February 13, 2023 43 mins

استرس مزمن و عوامل فيريكى و روانى ناشى از آن

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
January 23, 2023 31 mins

براى رسيدن به هدفى كه داريم ايا انگيزه ماست كه كمك ميكند به رسيدن به هدف يا ميزان سختى و موانع باعث رسيدن و يا نرسيدن ما به هدف ميشود؟

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

تجربه زندگی با فرد عصبانی

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

داشتن ارزش و آرمان های والا

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
January 6, 2023 50 mins

شخصیت

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

هنر گفت‌وگو کردن در خانواده

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
November 21, 2022 43 mins

شخصیت نمایشی

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played

حس تشخيص و شعور و تفاوت آن با هوش بالا و زكاوت

📻 📻 📻

این برنامه‌ای است از رادیو بامداد

تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید

www.RadioBamdad.com

Mark as Played
جلوگيرى از بيمارى آلزايمر *** این برنامه‌ای است از رادیو بامداد تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید www.RadioBamdad.com
Mark as Played
اثر حادثه‌هاى بحرانی زندگى و دستگاه عصبی *** این برنامه‌ای است از رادیو بامداد تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید www.RadioBamdad.com
Mark as Played
واقعيت درباره‌ی مغز انسان *** این برنامه‌ای است از رادیو بامداد تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید www.RadioBamdad.com
Mark as Played
July 18, 2022 50 mins
هورمون‌هاى شادى *** این برنامه‌ای است از رادیو بامداد تمامی قسمت‌های این مجموعه را می‌توانید در وبسایت رادیو بامداد بشنوید www.RadioBamdad.com
Mark as Played
طرز تربيت والدين ما ناخواسته آسيب‌ها‌يى رو در ما به‌وجود آورده . آيا ما يه اين آسيب‌ها واقف هستيم و در صدد اصلاحشان برآمده‌ايم يا انتظار داريم زندكى مشترك زناشويى همه‌ی مشكلات شخصى و ضعف‌هاى شخصيتى ما را التئام داذه و جوابگوى كمبودهاى ما باشد
Mark as Played
تأثیر ازدواج ناموفق در جسم و ذهن انسان و فرضیه های اشتباه درباره ویژگی های یک ازدواج موفق
Mark as Played

مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان - بخش دوم

رادیو بامداد

Mark as Played
مصاحبه با خانم زهرا شريفى نماينده سابق پارلمان افغانستان در مورد تبعيض و خشونت بر عليه زنان افغان
Mark as Played
May 23, 2022 44 mins
تجربه احساسى در انسان نهادينه و طبيعى است و اگر چنان‌چه كسى فاقد قابليت تجربه‌هاى احساسى باشد بيمار است. ولى برخورد و مديريت تجربه‌هاى احساسى مي‌تواند مخرب يا سازنده باشد به‌خصوص تجربه‌ی عصبانیت
Mark as Played
عقل معاش و مسايل ساده و بديهى زندگى كه به دليل سهل و ساده بودن از نظر مى‌افتند و در نتيجه اغلب باعث تجربه ناكامى، شكايت و نارضايتى زندگى مي‌شود
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  CounterClock

  In order to tell the story of a crime, you have to turn back time. Every season, Investigative journalist Delia D'Ambra digs deep into a mind-bending mystery with the hopes of reigniting interest in a decades old homicide case.

  Morbid

  It’s a lighthearted nightmare in here, weirdos! Morbid is a true crime, creepy history and all things spooky podcast hosted by an autopsy technician and a hairstylist. Join us for a heavy dose of research with a dash of comedy thrown in for flavor.

  20/20

  Unforgettable true crime mysteries, exclusive newsmaker interviews, hard-hitting investigative reports and in-depth coverage of high profile stories.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2023 iHeartMedia, Inc.