Levanjil Sove Nanm

Levanjil Sove Nanm

Misyon se preche levanji pratik la san fè konpromi

Episodes

August 9, 2022 35 min

Galates 5: 19 Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 20 l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hérit...

Share
Mark as Played

Genèse 2:18 L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui.

Share
Mark as Played
July 25, 2022 39 min

Sistem la pran konwòl legliz lokal la. Pouvwa, lajan ak fanm se sa lidè yo ap defann jodya. Nanm moun pa entèrese yo vre

Share
Mark as Played
July 24, 2022 29 min

Nan epizòd sa a nou ap denonse moun ka van gerizon nan legliz Jezi a.

Share
Mark as Played

Jezi mande nou pataje san nou genyen si la yo ki nan bezwen. Anpil asanble gen lajan sere pout majorite manb yo ap viv nan mizè

Share
Mark as Played
July 24, 2022 18 min

Men Bib la di nan Efèz 4:7-11 Nou chak nou resevwa yon kado apa, dapre sa Kris la te bay la, jan sa ekri nan Liv la: Lè li moute anwo, li mennen anpil prizonye ak li, li bay lèzòm anpil kado. Enben, kisa sa vle di: Li moute anwo? Sa vle di, li te desann anvan sa jouk kote ki pi fon anba tè a. Moun ki te desann lan, se li menm tou ki te moute anwo nan syèl la, pou l' te kapab plen tou sa ki egziste ak presans li. Se li menm ki f...

Share
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Daily

  This is what the news should sound like. The biggest stories of our time, told by the best journalists in the world. Hosted by Michael Barbaro. Twenty minutes a day, five days a week, ready by 6 a.m.

  The Bobby Bones Show

  Listen to 'The Bobby Bones Show' by downloading the daily full replay.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2022 iHeartMedia, Inc.