Ik ben gewoon normaal

Ik ben gewoon normaal

Inzichten voor een hoogbegaafde rebel in wording Podcast van Renata Hamsikova over uitzonderlijk begaafde en hoogbegaafde kinderen, hoe zij onafhankelijke, authentieke en vrije volwassenen kunnen worden, die zichzelf durven te zijn en hun potentieel leren gebruiken om te doen wat ze willen.

Episodes

May 3, 2024 24 mins

Aanpassen aan het gemiddelde is geen optie als je hoogbegaafd bent. Wat de meeste mensen niet beseffen is dat aanpassing aan iemand wie je niet bent tot het verlies van het Zelf leidt, dus tot een depressie, een trauma, een vecht-vlucht-bevries staat van zijn, in het stelselmatig overbelasten van het zenuwstelsel en in de staking van de ontwikkeling van het kind.

Als alle energie aan gedwongen aanpassen gaa...

Mark as Played

Ongeacht wat ze op school tegen je kind zeggen, ongeacht wat je tot nu toe gehoord hebt en als waarheid hebt aangenomen, moet je als ouder van een hoogbegaafd kind de scherpte van je geest gebruiken om te doorzien wie je niet bent, zodat je vanuit jouw authenticiteit je kind opvoedt. Je kind heeft er recht op te zijn wie hij/zij wil zijn. Dat is zijn geboorterecht. Kom daarom in je kracht en vecht voor je kind! Er is geen excuus om...

Mark as Played
January 29, 2024 20 mins

Er zijn talloze misvattingen over hoogbegaafdheid in de omloop, meestal gebaseerd op een vereenvoudigde begrip van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen zijn voor gemiddeld begaafde mensen (leerkrachten) niet te begrijpen en dus denkt men deze kinderen te moeten reduceren in behapbare, begrijpbare concepten, die administratief te verwerken zijn en die beheersbaar zijn in een klas (met nog 30 andere leerlin...

Mark as Played
January 12, 2024 41 mins

In deze podcast ben ik in gesprek met Linda Sanders die te gast is bij de masterclass Ongemerkt onverwerkt. Een jarenlange aanpassing en aan de verwachtingen van anderen denken te moeten voldoen zijn ouders van hoogbegaafde kinderen vaak getraumatiseerd of op zijn minst zo aangepast dat ze niet vanuit hun kern leven en opvoeden maar vanuit hun aangepaste zelf. Het is niet gemakkelijk om helder voor ogen te ...

Mark as Played
January 10, 2024 16 mins

In deze podcast spreek ik de ouders aan en ik heb een aantal vragen voor de leerkrachten en de medewerkers van de samenwerkingsverbanden, die vaak alleen vanuit hun kennis en ervaring over een kind beslissen. Dat is niet goed, dat is zelfs fout. Het is niet professioneel om jouw ervaringen en je leven te projecteren op een kind. De ouders moeten daarom zichzelf bij elkaar rapen: als je een ouder bent, ben JIJ verantwoordelijk voor ...

Mark as Played
September 8, 2023 15 mins

Hoogbegaafd zijn is niet zwaar of problematisch. Je wordt een probleemgeval als je aan de verwachtingen van gemiddeld begaafden niet voldoet en als je niet schikt bij hun manier van doen en denken. Vergeet niet, dat het onderwijs (en de maatschappij in het algemeen) ingericht is voor en door de middenmoot. Een konijn heeft totaal geen idee wat een arend nodig heeft, maar dringt wel zijn opvattingen aan de arend op. Aan de andere ka...

Mark as Played
July 3, 2023 21 mins

Naar aanleiding van een aantal gesprekken afgelopen week heb ik ter ondersteuning van ouders deze opname gemaakt. Het komt namelijk nogal vaak voor dat een uitzonderlijk begaafd kind dat door het gebrek aan passende begeleiding en door onbegrip thuis komt te zitten, onder druk wordt gezet om binnen een bepaalde tijd op school te komen. Mensen die weinig tot niets weten van uitzonderlijke begaafdheid maar helaas ervan uitgaan dat ze...

Mark as Played
July 2, 2023 15 mins

Hoogbegaafde kinderen moet geleerd worden voor zichzelf te kiezen!

Doordat je niet trouw aan jezelf bent, doordat je continu over je grenzen gaat en anderen over je grenzen laat gaan, doordat je vanuit een aanpassing leeft word je ziek. Of het nu lichamelijk ziek is of psychisch. En het gaat nog verder: je wordt niet alleen ziek wat zichtbaar of meetbaar is, je verliest je ZELF en dat kan desastreuze gevolgen hebben. Je verliest je...

Mark as Played

Het woord hoogbegaafd typeert misschien bepaalde kenmerken of eigenschappen, maar ook weer totaal niet, omdat dat woord door iedereen anders wordt geïnterpreteerd. Ik pleit er daarom voor om het woord hoogbegaafd los te laten, TERWIJL je het individu voor je ziet zoals wie het is of terwijl je jezelf ziet zoals je bent.

Dat gaat niet vanzelf, want lagen van conditionering en talloze overtuigingen belemmeren je zicht. Je ziet jezelf...

Mark as Played

Hoogbegaafde mensen ervaren veel pijn. Niet allemaal maar velen. Pijn door afwijzing, pijn door er niet bij te horen, pijn door uitsluiting, pijn door extreme aanpassing, pijn door het verlies van het Zelf, pijn door niet trouw aan jezelf zijn...

Het kan anders en het moet anders! Want je kunt alleen zinvol en compleet bijdragen aan het geheel als je jezelf bent, vanuit je authenticiteit.

In deze video praat ik over mijn nieuwste...

Mark as Played
May 23, 2023 22 mins

Als ouder van een hoogbegaafd kind heb je zoveel macht! Macht om vanuit je authenticiteit te leven, persoonlijke macht om je leven in te richten zoals jij dat wilt en meer. Het is jouw taak - niet de taak van het onderwijs - om je kind te leren ook gebruik te maken van deze persoonlijke macht. Zodat je kind zich ontwikkelt tot wie hij wil zijn en niet tot wie anderen denken dat het moet zijn. Neem je macht terug! Dit nieuwe boek Fl...

Mark as Played
May 11, 2023 19 mins

In deze podcast in gesprek met Fleur Terpstra, onderwijsjurist, over haar boek Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf, juridisch handboek voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

In dit gesprek over het ontstaan van het boek, ervaringen uit de praktijk, over dat er veel meer mogelijk is dan je denkt en dat vooral het kind leidend is omdat het kind recht heeft op een doorgaande lijn in ZIJN ontwikkeling.

Wil je meer weten? Kijk dan op de...

Mark as Played
April 28, 2023 20 mins

Je verliest je eigenwaarde als je anderen laat bepalen wie je bent en wat je waard bent... Hoogbegaafde kinderen wordt vanaf kleins af aan verteld wie ze moeten zijn en hoe ze zich handig moeten aanpassen. Er zijn zelfs sociale vaardigheden trainingen, waarin kinderen geleerd wordt hoe ze zich moeten aanpassen! Die trainingen gaan niet om gedragingen gebaseerd op de essentie van het kind, nee, hoogbegaafde kinderen wordt daar gelee...

Mark as Played
April 11, 2023 27 mins

In deze podcast heb ik een gesprek met Fleur Terpstra, onderwijsjurist, over hoogbegaafde vrouwen.

Hoogbegaafde vrouwen die niet geloven dat ze hoogbegaafd zijn. Moeder van hoogbegaafde kinderen die zich klein houden en zeggen dat hun kind de hoogbegaafdheid van de vader heeft... Vrouwen die extreem intelligent zijn, gevoelig, intens en empathisch maar zich volledig wegstoppen, klein houden en hun eigen licht niet zien. Hun levensl...

Mark as Played
March 11, 2023 18 mins

In deze podcast word ik wederom geïnterviewd door Fleur Terpstra.

Veel hoogbegaafde kinderen en volwassenen lopen vast in hun leven. Of je het op school ervaart, op een werkplek, in relaties, in je lichaam, het kan zijn dat je voelt dat je totaal niet lekker in je vel zit, maar je kunt niet achterhalen waarom. Soms weet je de reden, maar dat weet je weer niet wat je eraan kunt doen.

Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijkste is: ...

Mark as Played
February 20, 2023 9 mins

Ieder van ons heeft zoveel kracht in zich, zoveel macht! Vertel jezelf nooit dat je hulpeloos bent. Als je hoogbegaafd bent en/of als je kind hoogbegaafd is, kun je je soms hulpeloos voelen, maar dat komt alleen voort uit de grote mate van aanpassing die je denkt te moeten leveren. Niets is minder waar! Er is niemand die je redt, er zijn weinig mensen die je zullen begrijpen. Jij bent je eigen ridder. Jezelf ontkrachten is desastr...

Mark as Played
February 20, 2023 15 mins

Als kleuters naar school mogen, verheugen ze zich er vaak op en kunnen niet afwachten, omdat ze denken dat ze eindelijk iets gaan leren. De teleurstelling kan dan groot zijn als je kind ontdekt dat het wel meevalt met dat leren en dat de dagen zich min of meer voortslepen zonder veel spannends...  Verder in deze video over: - lid worden van Mensa, is dat zinnig voor een kind? - wat betekent ononderbroken ontwikkelingsproces - k...

Mark as Played

In deze podcast word ik geïnterviewd door Fleur Terpstra. Uitzonderlijk begaafde kinderen zijn anders, leren anders, denken anders, redeneren anders... Geestelijk en lichamelijk welzijn van deze kinderen is net zo belangrijk als van alle andere kinderen. Het betekent dus dat hun persoonlijke voorkeuren en behoeftes leidend moeten zijn bij de opvoeding en bij het onderwijs.

In deze video meer over: - kleuren binnen de lijntjes - g...

Mark as Played

Het belangrijkste artikel voor ouders is Artikel 247 boek 1 BW, dat zegt:  "Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging...

Mark as Played
January 20, 2023 20 mins

Als het niet goed gaat met je kind dan heb je al genoeg zorgen. Dan wil je niet verzeild raken in zinloze overleggen met tientallen onbekende mensen, dan wil je niet je hele zijn met mensen delen die je toch niet begrijpen. Daarin heb je als ouder een keuze en dat kun jij leiden: door je te verdiepen in wat de plichten van school zijn, wat je wel of niet kunt verwachten of zelfs eisen. En als je niet voor elkaar krijgt wat je kind ...

Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Nikki Glaser Podcast

  Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

  White Devil

  Shootings are not unusual in Belize. Shootings of cops are. When a wealthy woman – part of one of the most powerful families in Belize – is found on a pier late at night, next to a body, it becomes the country’s biggest news story in a generation. New episodes every Monday!

  Start Here

  A straightforward look at the day's top news in 20 minutes. Powered by ABC News. Hosted by Brad Mielke.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.