Alt godt for havet

Alt godt for havet

Set udefra er vores planet så blå, at den burde have fået navnet “Havet” i stedet for “Jorden”. Men havene, oceanerne, kysterne og livet i dem er voldsomt underprioriterede. For langt de fleste af os er havet en kæmpe stor, blank overflade, der skjuler et utilgængeligt og ukendt mørke. Det er et problem. I alt for lang tid har havet nemlig været skraldespand for menneskets dårlige beslutninger. Men nu begynder vi at få øjnene op for konsekvenserne. Alt hvad vi gør på land, ender i havet og alt hvad der sker i havet har konsekvenser for os på land. Land og vand er et og samme system. Havhøst har derfor søsat podcasten Alt godt for havet. Gennem seks afsnit vil du blive klogere på det, vi elsker allermest – havet. Med podcasten vil vi sprede den kærlighed til mange flere, så vi i fællesskab kan drage omsorg for det store blå. I hvert afsnit vil du møde en central forsker, en ildsjæl eller et øjenvidne, der er gået ind i kampen for et sundere hav og brænder for at fortælle om det emne, som afsnittets overskrift sætter for dagen. Vil du gerne være del af en maritim nyttehave? Så find en tæt på dig her: https://tinyurl.com/ymhvcn4c

Episodes

June 2, 2023 1 min
Set udefra er vores planet så blå, at den burde have fået navnet “Havet” i stedet for “Jorden”. Men havene, oceanerne, kysterne og livet i dem er voldsomt underprioriterede. For langt de fleste af os er havet en kæmpe stor, blank overflade, der skjuler et utilgængeligt og ukendt mørke.

Havhøst har søsat podcasten Alt godt for havet. Gennem seks afsnit vil du blive klogere på det, vi elsker allermest – havet. Med podcasten vil vi spr...
Mark as Played
Vores planet er dækket af hav. Oceaner, der gemmer på et ufatteligt rigt netværk af liv. Desværre er livet i havene under pres på grund af os mennesker. Forsuring af havet, havforurening og ikke mindst klimakrise har bragt økosystemerne ud af balance. Havet er blevet vores skraldespand. Hvorfor er det gået så galt for vores havmiljø? Hvordan optager havet CO2? Og hvordan får vi vendt udviklingen? Professor i oceanografi Katherine R...
Mark as Played
Kan vi få mad fra havet på en bæredygtig måde? Ja, lyder svaret fra Joachim Hjerl stifteren af organisationen Havhøst, der arbejder for at introducere begrebet regenerativ havdyrkning. Rundt om i Danmark dukker flere og flere maritime nyttehaver op, hvor almindelige danskere høster muslinger og tang på en måde, så de får mad fra havet, der ikke presser vores havmiljø, men i stedet hjælper det og skaber større biodiversitet i havet....
Mark as Played
June 2, 2023 23 mins
Vi har altid fisket, og i mange år har vi fisket meget – rigtig meget. Så meget at havene lige nu lider under overfiskeri og kollaps af arter. Men det kan vi heldigvis stadig nå at lave om på. Der er nemlig en ny bevægelse i gang, eller måske snarere en gammel bevægelse, der er på vej tilbage. Vi taler med Marc Eskelund fra Foreningen Skånsomt Kystfiskeri, som bl.a. gør os klogere på de gode gammeldags fiskemetoder, som hverken øde...
Mark as Played
June 2, 2023 20 mins
I tre uger sejlede en motorbåd frem og tilbage på tværs af Vejle Fjord. Bag sig trak båden en wire med et undervandskamera, der skulle registrere, hvilke planter, bundforhold, biotoper og dyreliv der var på bunden. Igennem 70 timers optagelser i en fjord på 110 kvadratkilometer havde kameraet registreret én fisk. De danske fjorde er i dårlig forfatning, men hvis vi vil, kan vi stadig nå at vende udviklingen. Det fortæller biolog, K...
Mark as Played
June 2, 2023 23 mins
En af de allerstørste CO2-udledere er overraskende nok byggebranchen. Men ålegræs kan måske blive en løsning på det problem. Det kan nemlig erstatte rockwool og glasuld som isolering og bruges til akustiske paneler. At ålegræs er fantastisk til byggerier, har man vidst på Læsø i hundredvis af år. Her er tagene ikke tækket med hø eller halm, men med ålegræs. Nu har virksomheden Søuld gjort en forretning ud af det, og dem taler vi me...
Mark as Played
June 2, 2023 21 mins
Tang. For mange danskere noget der ligger i udtørrede dynger i vandkanten og lugter fælt. Men tang er også helt essentiel for vores atmosfære, og kan blive afgørende for vores daglige måltid i fremtiden. Faktisk kan Danmark blive afgørende for tang på verdensplan med vores unikke kombination af kystmiljø og verdensberømt gastronomi. Professor i gastrofysik Ole G. Mouritsen, tager os med ind i havets skove, og fortæller hvordan tang...
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks, then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  The Nikki Glaser Podcast

  Every week comedian and infamous roaster Nikki Glaser provides a fun, fast-paced, and brutally honest look into current pop-culture and her own personal life.

  White Devil

  Shootings are not unusual in Belize. Shootings of cops are. When a wealthy woman – part of one of the most powerful families in Belize – is found on a pier late at night, next to a body, it becomes the country’s biggest news story in a generation. New episodes every Monday!

  Start Here

  A straightforward look at the day's top news in 20 minutes. Powered by ABC News. Hosted by Brad Mielke.

Advertise With Us
Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

Connect

© 2024 iHeartMedia, Inc.