Cyberedukacja - nowoczesne nauczanie informatyki

Cyberedukacja - nowoczesne nauczanie informatyki

Autorski podcast Bogdana Księżopolskiego: Cyberedukacja - nowoczesne nauczanie informatyki. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na Całym Świecie. Mam nadzieję, że przedstawiane przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki.

Episodes

November 24, 2022 16 min
W tym odcinku odpowiem na pytania:

- Jakie aspekty wpływają na motywację do nauki informatyki?
- Czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna?
- Czy opis programu nauczania ma wpływ na motywacje do nauki informatyki?

Zapraszam!

Źródło:
Christian Werner and Boris Girnat. 2020. Towards Self-motivated Learning in Computer Science Education: Results of a Questionnaire Study. In Proceedings of the 2020 ACM Conference on Innovation and Techno...
Mark as Played
W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytania:
- Jak przygotować program nauczania bezpieczeństwa aplikacji WWW?
- Jakie były doświadczenia zdobyte podczas nauczania bezpieczeństwa aplikacji WWW?
- Jak oceniają studenci nauczanie w stylu CTF?

Źródła:
Ksiezopolski, B.; Mazur, K.; Miskiewicz, M.; Rusinek, D. Teaching a Hands-On CTF-Based Web Application Security Course. Electronics 2022, 11, 3517. https://doi.org/10.3390/electronics11213517

...
Mark as Played
W dzisiejszym odcinku zastanowię się na pytaniami:

- Czym jest umiejętność myślenia obliczeniowego/komputerowego?
- Czy warto uczyć nauczycieli metod uczenia myślenia obliczeniowego/komputerowego (ang. Computional Thinking)?
- Czy te kompetencje dotyczą wyłącznie nauczycieli informatyki?
- Jak uczyć myślenia komputerowego?

Zapraszam!

Źródła:

Aman Yadav, Elisa Nadire Caeli, Ceren Ocak, and Victoria Macann. 2022. Teacher Education and...
Mark as Played
Dzisiaj zadałem następujące pytania:

Jak zadbać o kompetencje społeczne informatyków?
Jak nauczyć pracy w grupie Informatyków?
Na czym polega metoda POGIL (Process Oriented Guided Inquiry-based Learning)?

Źródła:
Hanan Alshaher, Xiaohong Yuan, and Sajad Khorsandroo. 2020. POGIL for Flooding Attack to the SDN Data Plane. In Proceedings of ACM SIGITE Annual Conference 2020 (SIGITE 2020). ACM, Omaha, NE, USA, 6 pages.
https://doi.org/ 10....
Mark as Played
Czy w edukacji online ustalenie harmonogramu pracy ma wpływa na wyniki studentów lub uczniów ?

Czy warto pozostawić decyzję dotyczącą rytmu nauki osobie uczącej się, czy raczej narzucić jej harmonogram pracy?

Źródło:
Jacek Marciniak, Andrzej Wójtowicz, Barbara Kolodziejczak, Marcin Szczepanski, and Anna Stachowiak. 2022. Impact of Course Scheduling on Student Performance in Remote Learning. In Proceedings of the 27th ACM Conferenc...
Mark as Played
Czy można przewidzieć, który uczeń/student odniesie sukces w IT?

Jakie informacje o uczniach/studentach są kluczowe w przypadku takiej prognozy?

Czy czas spędzany przez uczniów na grach komputerowych lub mediach społecznościowych ma na to wpływ?

Źródło:
Keith Quille and Susan Bergin. 2018. Programming: predicting student success early in CS1. a re-validation and replication study. In Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on I...
Mark as Played
Czego należy uczyć specjalistów z cyberbezpieczeństwa, żeby byli gotowi do wejścia na rynek pracy?

Czy uczelnie potrafią uczyć specjalistów Cyberbezpieczeństwa, zgodnie z wymogami rynku pracy?

Czy ich programy nauczania są dostosowany do wymogów rynkowych?

Źródło:
Francois Goupil, Pavel Laskov, Irdin Pekaric, Michael Felderer, Alexander Dürr, and Frederic Thiesse. 2022. Towards Understanding the Skill Gap in Cybersecurity. In Procee...
Mark as Played
Czy edukacja cyberbezpieczeństwa w stylu CTF (ang. Capture the Flag) jest bardziej skuteczna od tej klasycznej?

Czy ćwiczenia w stylu CTF zwiększają motywację uczniów w porównaniu z tradycyjnymi ćwiczeniami?

Czy są jakieś znaczące różnice w efektach uczenia się pomiędzy lekcjami w stylu CTF, a tymi w formie tradycyjnej?

Źródło: Stephen V. Cole. 2022. Impact of Capture The Flag (CTF)-style vs. Traditional Exercises in an Introductory ...
Mark as Played
Kiedy warto rozpocząć naukę programowania w trybie tekstowym - takim jak np. Python?

Czy jest to szkoła średnia, studia, a może już w szkole podstawowej?

Czy warto rozpocząć naukę programowania od razu od języków programowania w trybie tekstowym (Python), czy może lepiej rozpocząć od języków blokowych, wizualnych, takich jak np. Scratch?

Źródło:
Nour Tabet, Huda Gedawy, Hanan Alshikhabobakr, and Saquib Razak. 2016. From Alice to Pyt...
Mark as Played
Czy wprowadzając system automatycznej oceny programów wraz z oceną jakości napisanego kodu oraz tabelą rankingową zmotywuje uczniów do pisania lepszych jakościowo programów?

Czy zastosowanie wspomnianego podejścia wpłynie na liczbę rozwiązywanych przez nich zadań programistycznych?

Takie pytania postawili sobie naukowcy z Waseda University w Tokyo. W tym odcinku odpowiem na postawione wyżej pytania i zaproponuję jak można zastosowa...
Mark as Played
Czy warto wprowadzić do programu nauczania informatyki, takie: kontrola wersji – git, wiersz poleceń, zapytania SQL, czy tworzenie stron internetowych?

Czy warto przebudować programy nauczania informatyki w taki sposób, żeby większa ich część dotyczyła umiejętności praktycznych?

Takie pytania postawili sobie naukowcy z Virginia Tech University w US. W tym odcinku odpowiem na postawione wyżej pytania i przedstawię, jak można zastoso...
Mark as Played

Popular Podcasts

  Current and classic episodes, featuring compelling true-crime mysteries, powerful documentaries and in-depth investigations.

  Crime Junkie

  If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

  The Piketon Massacre

  The most notorious mass murder in Ohio’s history happened on the night of April 21, 2016 in rural Pike County. Four crime scenes, thirty-two gunshot wounds, eight members of the Rhoden family left dead in their homes. Two years later a local family of four, the Wagners, are arrested and charged with the crimes. As the Wagners await four back-to-back capital murder trials, the KT Studios team revisits Pike County to examine: crime-scene forensics, upcoming legal proceedings, and the ties that bind the victims and the accused. As events unfold and new crimes are uncovered, what will it mean for all involved? What will it mean for Pike County?

  Stuff You Should Know

  If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

  Morbid

  It’s a lighthearted nightmare in here, weirdos! Morbid is a true crime, creepy history and all things spooky podcast hosted by an autopsy technician and a hairstylist. Join us for a heavy dose of research with a dash of comedy thrown in for flavor.

Advertise With Us

For You

  Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

  Connect

  © 2022 iHeartMedia, Inc.