All Episodes

December 30, 2022 40 min
Od jakiegoś czasu w Polsce nasilają się protesty rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami związane z zakazem pracy w razie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 2119-stu złotych. Jest to wsparcie, które dostaje się bez względu na liczbę dzieci i osób w rodzinie. W przypadku Państwa Agnieszki i Tomasza Oczkowskich z Torunia, kwotę tę należałoby podzielić na trzy – bo w ich domu urodziło się aż troje dzieci z niepełnosprawnościami. W sierpniu - rodzina, która będzie bohaterką tych Drogowskazów - pożegnała Jasia. Był najmłodszy z trójki dzieci. Miał 14-ście lat i od urodzenia chorował na galaktozemię, przez lata żyjąc z pomocą respiratora podtrzymującego oddech. Nasz system prawny powoduje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą być dla nich niejako „managerami”. Jeśli nie szukają pomocy w organizacjach pozarządowych, nie organizują zbiórek, są skazani na biedę, i to w większości przypadków biedę skrajną. W studiu z Michałem Poklękowski jest Agnieszka Oczkowska, mama dzieci z niepełnosprawnościami, prawniczka autorka popularnego bloga „trojedzieci.org”.
Mark as Played

Advertise With Us

Popular Podcasts

Dateline NBC
Crime Junkie

Crime Junkie

If you can never get enough true crime... Congratulations, you’ve found your people.

Stuff You Should Know

Stuff You Should Know

If you've ever wanted to know about champagne, satanism, the Stonewall Uprising, chaos theory, LSD, El Nino, true crime and Rosa Parks then look no further. Josh and Chuck have you covered.

For You

    Music, radio and podcasts, all free. Listen online or download the iHeart App.

    Connect

    © 2023 iHeartMedia, Inc.